Studieboeken kopieren, mag dat?

Onlangs ontving een student gekopieerde studieboeken. Dit stond niet in de omschrijving en kwam dus als een onaangename verrassing. Deze student heeft de boeken teruggegeven aan de verzender en uiteraard zijn geld teruggekregen.

Maar de vraag kwam of je wel boeken mag kopiëren, hij heeft het zelf even uitgezocht.

Na enige speurwerk in het online-wetboek te hebben gedaan, heeft hij het volgende artikel gevonden.

Hieronder de citaten.

Artikel 31:
" Hij, die opzettelijk inbreuk maakt op eens anders auteursrecht, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie."

Artikel 31a (samengevat): " Hij die opzettelijk een voorwerp waarin met inbreuk op eens anders auteursrecht een werk is vervat a openlijk ter verspreiding aanbiedt,
b ter verveelvoudiging of ter verspreiding voorhanden heeft,
c invoert, doorvoert, uitvoert of
d bewaart uit winstbejag
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vijfde categorie."

Artikel 31b (samengevat):
" Hij die van het plegen van de misdrijven, als bedoeld in de artikelen 31 en 31a, zijn beroep maakt of het plegen van deze misdrijven als bedrijf uitoefent, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar of geldboete van de vijfde categorie."

De verspreider van de gekopieerde boeken maakt zich, indien opzettelijk, schuldig aan artikel 31/31a.

Door Marianne op 4 mei 2011