Tweedehands studieboeken Luchtvaart en Ruimtevaarttechniek

9780071086059-Introduction-To-Flight

Introduction to Flight

John Anderson & John D. Anderson

Druk: 7

ISBN13: 9780071086059

9780071238281-Introduction-to-Operations-Research

Introduction To Operations Research

Frederick S. Hillier

 

ISBN13: 9780071238281

9780071263702-Production-And-Operations-Analysis

Production and Operations Analysis

Steven Nahmias

Druk: 6e editie

ISBN13: 9780071263702

9780071289085-Fundamentals-Of-Aerodynamics

Fundamentals of Aerodynamics SI

John David Anderson

 

ISBN13: 9780071289085

9780071314398-Mechanics-of-Materials

Mechanics of Materials

Ferdinand P. Beer & E. Russell Johnston Jr.

 

ISBN13: 9780071314398

9780071422512-Aviation-Maintenance-Management

Aviation Maintenance Management

Harry A. Kinnison

 

ISBN13: 9780071422512

9780073407753-Understanding-Space

LSC Understanding Space 3e

Jerry Jon Sellers & William J. Astore

Druk: 3e

ISBN13: 9780073407753

9780077130275-Thermodynamics-an-engineering-approach-chapter-1-9

Thermodynamics an engineering approach chapter 1-9

Mc Graw Hill

Druk: Custom Edition for TU Delft / Re

ISBN13: 9780077130275

9780080977737-Materials

Materials

Michael F. Ashby & Hugh Shercliff

 

ISBN13: 9780080977737

9780124158917-Exploring-Engineering

Exploring Engineering

Philip Kosky

Druk: Third Edition

ISBN13: 9780124158917

9780131293960-Electronics

Electronics

Neil Storey

 

ISBN13: 9780131293960

9780131363113-Engineering-Vibration

Engineering Vibration

Daniel J. Inman

Druk: 3

ISBN13: 9780131363113

9780131979215-Foundation-Maths

Foundation Maths

Robert Davison & Tony Croft

Druk: 4

ISBN13: 9780131979215

9780132281737-Engineering-Vibration

Engineering Vibration

Daniel J. Inman

 

ISBN13: 9780132281737

9780137261420-Engineering-Vibrations

Engineering Vibrations

Daniel J. Inman

 

ISBN13: 9780137261420