Algemene voorwaarden Bookmatch

Versie geldig vanaf 5 februari 2024

Bookmatch zorgt voor de bemiddeling tussen koper en verkoper, maar is geen contractspartij in de koopovereenkomst, die door deze bemiddeling eventueel tot stand komt. Bookmatch kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor enige tekortkoming van koper en/of verkoper in de nakoming van deze koopovereenkomst.

Heb je nog vragen over de voorwaarden, dan horen we het graag.

1. Korte uitleg over Bookmatch


Bookmatch is een marktplaats waar tweedehands studieboeken worden aangeboden. Nadat een verkoper akkoord is gegaan met een bod, betaalt de koper via iDeal aan Bookmatch. Uiterlijk twee weken na verzending, ontvangt de verkoper een betaling van zijn verzonden studieboeken.

Het is belangrijk om te weten dat je een studieboek koopt van een particuliere verkoper. Hierdoor zijn een aantal zaken zoals recht van retour niet hetzelfde als een webwinkel. Omdat je afhankelijk bent van die verkoper, kunnen we ook niet garanderen dat je het gekochte boek altijd zal ontvangen. Mocht je een boek niet ontvangen, dan krijg je je betaling terug.

2. Bieden


Het doen van een bod is geheel vrijblijvend. Als bieder kan je het bod op elk gewenst moment ongedaan maken. Op het moment dat een verkoper een bod accepteert is er een match. Zelfs dan is het nog mogelijk de match af te breken.

Mocht een koper de match afbreken nadat de boeken al verzonden zijn, dan zijn de kosten voor de retourzending en de verzendkosten die de verkoper heeft gemaakt voor rekening van de bieder.

3. Betalen


Betalen is alleen mogelijk via iDeal. Op deze manier is de betaling direct verwerkt. Wij maken gebruik van een betaaldienstverlener zodat de financiele risico's zijn afgedekt.

4. Verkopen


Na het aanbieden van je boeken, kan er geboden worden op je boeken. Een bod blijft een aantal dagen staan. Wacht dus niet te lang met reageren. Na acceptatie van een bod wordt de koper gevraagd de match te betalen. Na betaling wordt de verkoper verzocht de bestelling te verzenden.

5. Verzenden


Als verkoper bepaal je zelf hoe je een verkocht boek wil verzenden, wel altijd naar het huisadres van je koper, tenzij jullie hier in goed overleg andere afspraken over hebben gemaakt, zoals verzending naar een PostNL of DHL locatie.

Een koper heeft altijd het recht om een bestelling terug te sturen. Vanuit Bookmatch wordt hiervoor een verzendlabel beschikbaar gesteld.

Wanneer een koper de verzending terugstuurt, ontvangt de verkoper uiteraard geen uitbetaling en ontvangt de koper zijn betaling terug nadat de verkoper zijn boeken weer terug heeft.

Een enkele keer komt het voor dat een bestelling kwijtraakt bij de post. Hiervoor staat Bookmatch garant wanneer je als verkoper kan aantonen dat het boek verzonden is.

6. Ontvangen en afronden

Wanneer je als koper de ontvangst hebt bevestigd, gaan wij een match afronden. Hierna is het niet meer mogelijk om een boek terug te sturen. Kijk dus goed na ontvangst of het boek compleet is, controleer inlogcodes en bijbehorende cd's.

Hebben we twee weken na de verzenddatum niets van een koper gehoord, dan gaan we een match ook afronden. Hierna kan je dus geen verzoek meer doen om een boek terug te sturen.

7. Account deactiveren

Bookmatch mag een account deactiveren wanneer hier aanleiding toe is.

8. Informatieverplichtingen voor Verkopers

Alle verkopers dienen hun hoedanigheid (zakelijk of particulier) en persoonlijke (contact)gegevens of bedrijfsgegevens correct door te geven en ervoor te zorgen dat deze juist en actueel zijn. Zijn er wettelijke (informatie)verplichtingen van toepassing, dan moet de Verkoper zich daaraan houden. Is Bookmatch wettelijk verplicht de Verkoper te identificeren of aanvullende informatie op te vragen, bijvoorbeeld vanwege belastingwetgeving, dan is de Verkoper verplicht de informatie onmiddelijk te verstrekken.