1 studieboeken bedrijfswiskunde - NHL Stenden Hogeschool

9780071267670-Introduction-to-Operations-Research

Introduction to Operations Research

Frederick S. Hillier

Druk: 9e

ISBN13: 9780071267670