Tweedehands studieboeken Social Work

9780008620486-Never-Never

Never Never

Hoover, Colleen

 

ISBN13: 9780008620486

-Het-CJG-waarom-waartoe-en-hoe-dan

Het CJG: waarom, waartoe en hoe dan?

Edith Raap & Ineke Huibregtsen

Druk: 1e

ISBN13: 9780022107390

9780060976255-Understanding-Comics

Understanding Comics

Scott Mccloud

 

ISBN13: 9780060976255

9780061735363-The-Big-Leap

The Big Leap

Gay Hendricks

 

ISBN13: 9780061735363

9780099998105-Lies-of-Silence

Lies of Silence

Brian Moore

 

ISBN13: 9780099998105

9780132001076-Psychology-for-Nurses

Psychology for Nurses

Devinder Rana & Dominic Upton

 

ISBN13: 9780132001076

9780132351164-Writing-to-Communicate-2-Paragraphs-and-Essays

Writing to Communicate 2: Paragraphs and Essays

Cynthia A. Boardman & Jia Frydenberg

 

ISBN13: 9780132351164

9780170188555-PASW-Statistics-by-SPSS

PASW Statistics by SPSS

Peter Allen

 

ISBN13: 9780170188555

9780192853462-Social-and-Cultural-Anthropology

Social and Cultural Anthropology

John Monaghan & Peter Just

Druk: 2018

ISBN13: 9780192853462

9780199689453-Social-Research-Methods

Social Research Methods

Alan Bryman

Druk: 1

ISBN13: 9780199689453

9780205450701-Lifespan-Development

Lifespan Development

Denise Boyd

 

ISBN13: 9780205450701

9780316236737-Do-What-You-are

Do What You are

Paul D. Tieger

Druk: 1

ISBN13: 9780316236737

9780340733509-The-Power-of-Now

The Power of Now

Eckhart Tolle

 

ISBN13: 9780340733509

 

Social work | Tweedehands studieboeken kopen

‍ Wanneer u sociaal werk studeert, kan het voelen alsof er een miljoen verschillende studieboeken zijn die u nodig hebt om uw cursus te voltooien. De waarheid is dat er veel sociale werkboeken zijn, maar niet allemaal zijn ze je tijd en geld waard. Op zoek gaan naar de beste social work studieboeken kan een lastige taak zijn, vooral omdat veel van deze boeken vrij duur kunnen zijn. Daarom zullen we op deze pagina meer vertellen over social work en social work studieboeken.

Social work introductie

Maatschappelijk werk is een beroep dat tot doel heeft sociale problemen aan te pakken en sociale rechtvaardigheid te bevorderen. Het is dus een brede discipline, met een breed scala aan specialisaties en methoden. Maatschappelijk werkers zijn beroepsbeoefenaren met belangstelling voor het algemeen welzijn en het maatschappelijk welzijn, en hebben daarom een bijzondere belangstelling voor individuen en groepen die op de een of andere manier benadeeld of achtergesteld zijn. Maatschappelijk werk is een toegepast beroep dat in hoge mate wordt beïnvloed door de context waarin het wordt uitgeoefend. Daarom moeten maatschappelijk werkers gevoelig zijn voor culturele diversiteit en de specifieke sociale, economische en politieke realiteit van de gemeenschappen waarin zij werkzaam zijn. Maatschappelijk werk is dan ook een interdisciplinair werkterrein met sterke banden met andere disciplines, zoals psychologie, sociologie, onderwijs, gezondheidszorg, recht en openbaar bestuur.

Sleutelbegrippen in social work

Maatschappelijk werk is een beroep met een breed scala aan specialisaties en benaderingen van de praktijk. Er is niet één theorie of benadering die het vakgebied domineert, maar er zijn enkele sleutelconcepten die in veel disciplines van maatschappelijk werk voorkomen. Deze kernbegrippen zijn onder meer: - Maatschappelijk werk als beroep is een zelfbepaald beroep. - De behoeften van cliënten zijn de focus van de sociale werkpraktijk. - Maatschappelijk werkers zijn verantwoordelijk voor het algemeen welzijn van de samenleving als geheel, niet alleen voor het welzijn van individuen. - Maatschappelijk werkers streven naar sociale verandering door de toepassing van kennis.

Theorieën in sociaal work

Theorieën vormen de ruggengraat van sociaal werk, en het begrijpen van de verschillende theorieën kan van cruciaal belang zijn voor succes in het veld. Er zijn een aantal verschillende theorieën in sociaal werk, die elk een bepaalde methodologie toepassen om een specifieke kwestie of probleem aan te pakken. Hier zijn enkele van de meest voorkomende theorieën in het maatschappelijk werk: - De Structurele Theorie. Deze theorie is gebaseerd op het idee dat menselijk gedrag sterk wordt beïnvloed door de maatschappij waarin we leven. De nadruk ligt op het begrijpen van de rol van sociale instellingen in het vormgeven van onze wereld en ons gedrag. - De Functionele Theorie. Deze theorie tracht sociale fenomenen te verklaren en te interpreteren door de functies te identificeren die zij dienen. Zij is van toepassing op alle sociale processen, sociale systemen, en de relatie daartussen. - De Conflicttheorie. Deze theorie ziet de maatschappij als een voortdurende strijd tussen tegengestelde groepen of belangen. Zij ziet sociale verandering en vooruitgang als het resultaat van de strijd tussen deze groepen.

Soorten organisaties voor de sociale werkpraktijk

- Overheidsorganisaties. Dit zijn de organisaties die diensten verlenen in overheidssectoren, zoals de gezondheidszorg en de sociale diensten. Voorbeelden zijn het Departement van Volksgezondheid, het Departement van Sociale Diensten, en het Departement van Openbaar Welzijn. - Particuliere non-profitorganisaties. Dit is een niet-gouvernementele organisatie die niet bedoeld is om winst te maken. Particuliere non-profitorganisaties worden gefinancierd door donaties, subsidies en vergoedingen voor diensten. Hieronder vallen organisaties als de Boys and Girls Clubs, Big Brothers Big Sisters, en de YMCA. - Particuliere organisaties met winstoogmerk. Dit zijn organisaties die winst genereren voor hun aandeelhouders en eigenaars. Voorbeelden van organisaties met winstoogmerk zijn verzekeringsmaatschappijen en financiële dienstverleners.

Onderzoeksmethoden voor social work

Maatschappelijk werk is een op onderzoek gebaseerd beroep, en het vermogen om onderzoek te doen is daarom essentieel voor de praktijk van maatschappelijk werk. De vaardigheid om onderzoek te doen en sociale problemen te analyseren is essentieel voor succes in het veld. Er zijn een aantal verschillende onderzoeksmethoden die kunnen worden gebruikt als maatschappelijk werker, maar hier zijn enkele van de meest voorkomende: - Beschrijvend onderzoek. Dit type onderzoek is gericht op het beschrijven en interpreteren van een fenomeen of een sociaal probleem. Het probeert de belangrijkste kenmerken en gedragspatronen in een bepaalde groep mensen of in een specifieke situatie te identificeren. - Analytisch onderzoek. Dit type onderzoek is gericht op het begrijpen van sociale problemen en kwesties door middel van een kritische analyse. Het is gericht op het genereren van haalbare oplossingen en aanbevelingen voor het aanpakken van sociale problemen. - Formatieve evaluatie. Dit type evaluatie wordt gebruikt om de implementatie van een programma of project te informeren en te sturen. Het wordt gebruikt om het succes van een programma of project te evalueren om toekomstige iteraties van het programma te informeren.

Organisatorisch gedrag in sociaal werk

Organisatiegedrag is de studie van het gedrag van organisaties en de mensen die erin werken. Het is een brede discipline die tracht te begrijpen en te verklaren hoe individuen in organisaties zich gedragen, op elkaar inwerken, en met elkaar in relatie staan. Het heeft ook tot doel problemen te identificeren en aan te pakken die zich als gevolg van dit gedrag kunnen voordoen. Hier zijn enkele van de sleutelconcepten in organisatorisch gedrag in het sociaal werk: - De organisatorische context. Organisaties zijn sociale constructen die worden gevormd door de omgeving waarin zij zich bevinden. Als zodanig worden zij sterk beïnvloed door de context waarin zij zich bevinden. Deze context kan verwijzen naar de ruimere omgeving waarin de organisaties bestaan, of het kan verwijzen naar de organisatiecultuur. De organisatiecultuur verwijst naar de waarden, normen en gedragspatronen die in een organisatie tot stand zijn gekomen als gevolg van haar geschiedenis en de mensen die er hebben gewerkt.

Conclusie

Maatschappelijk werk is een brede en diverse discipline met veel verschillende theoretische benaderingen, onderzoeksmethoden en soorten organisaties. Het is een beroep dat gericht is op sociale verandering en het verbeteren van het leven van mensen in de samenleving door de toepassing van kennis. Maatschappelijk werkers zijn professionals met een interesse in het algemeen welzijn en maatschappelijk welzijn, en zij hebben een bijzondere zorg voor individuen en groepen die op de een of andere manier benadeeld of achtergesteld zijn. Maatschappelijk werk is een toegepast beroep dat in hoge mate wordt beïnvloed door de context waarin het wordt uitgeoefend. Daarom moeten maatschappelijk werkers gevoelig zijn voor culturele diversiteit en de specifieke sociale, economische en politieke realiteit van de gemeenschappen waarin zij werkzaam zijn. Er zijn een aantal verschillende theorieën in het maatschappelijk werk, die elk een bepaalde methodologie toepassen om een specifieke kwestie of probleem aan te pakken. Er zijn ook verschillende soorten organisaties voor sociaal werk praktijk, en verschillende onderzoeksmethoden voor het uitvoeren van sociaal werk onderzoek.